ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

  
Η ομοιοπαθητική μπορεί να εφαρμοστεί είτε ως εναλλακτική είτε ως συμπληρωματική θεραπεία.
Η ομοιοπαθητική μπορεί να εφαρμοστεί ως εναλλακτική θεραπεία όταν:
1.    έρχεται ως εναλλακτική θεραπευτική πρόταση μιας άλλης θεραπείας, χημικής ή μη, η οποία είτε δεν απέδωσε τα αναμενόμενα αποτελέσματα είτε έφθασε σε θεραπευτικό αδιέξοδο, είτε ο ασθενής παρουσιάζει αλλεργική ή άλλη δυσανεξία στα φάρμακα της, οπότε πρέπει να εναλλαχθεί με κάποια άλλη π.χ. χρόνιες υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, φαρμακευτικές αλλεργίες κλπ
2.    εφαρμόζεται π.χ. σε ασθενείς οι οποίοι λόγω αλλεργικής υπερεργικής ευαισθησίας και αντίδρασης σε κάποια χημικά φάρμακα, υποχρεούνται να απέχουν από αυτά και αναζητούν εναλλακτική θεραπευτική παρέμβαση.
    Η ομοιοπαθητική μπορεί να εφαρμοστεί ως συμπληρωματική θεραπεία όταν:
1.    χορηγείται  παράλληλα με μια χημική ή άλλη θεραπεία η οποία εφαρμόζεται ως κύρια θεραπεία και της οποίας τη δράση συμπληρώνει. Το φαινόμενο αυτό βασίζεται στο γεγονός ότι η ομοιοπαθητική έχει διαφορετικούς υποδοχείς επενέργειας από αυτούς που έχουν οι χημικές θεραπείες και δρα μέσω της ενίσχυσης της γενικής άμυνας του οργανισμού, γεγονός επιθυμητό σε κάθε περίπτωση ασθένειας και θεραπείας.
2.    χορηγείται επίσης επί υγιών ανθρώπων στα πλαίσια της προληπτικής ιατρικής με σκοπό την ενίσχυση της άμυνας του οργανισμού, δηλαδή όταν χορηγείται για να συμπληρώσει τη φυσική κατάσταση ενός οργανισμού.
Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα, στις περισσότερες χώρες διεθνώς όπως ενδεικτικά π.χ. στην Ευρώπη, Βόρεια και Νότια Αμερική, Καναδά, κλπ, ανήκουν στην κατηγορία των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων και χορηγούνται άνευ ιατρικής συνταγής.
Στην Ελλάδα τα ομοιοπαθητικά φάρμακα χορηγούνται είτε ως συνταγογραφούμενα είτε ως μη συνταγογραφούμενα, δηλαδή OTC (Over The Counter).
1.    Τα συνταγογραφούμενα ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι εκείνα που χορηγεί ο ομοιοπαθητικός ιατρός με ιατρική συνταγή από το ιατρείο του, ύστερα από τη λήψη του ομοιοπαθητικού ιστορικού και την πλήρη κλινική και εργαστηριακή διερεύνηση του ασθενούς.
2.    Τα  μη συνταγογραφούμενα ομοιοπαθητικά φάρμακα (OTC)  χορηγούνται άνευ ιατρικής συνταγής σε άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα τα οποία είναι διαγνωσμένα και δεν χρειάζονται περαιτέρω ιατρική διερεύνηση όπως ο νόμος ορίζει για τη χρήση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων είτε αυτά είναι ομοιοπαθητικά, είτε είναι χημικά.
Έχοντας ως γνώμονα την απόλυτη προστασία της δημόσιας υγείας, τονίζουμε ιδιαίτερα, ότι κάθε πρόβλημα υγείας, μεγάλο ή μικρό, πρέπει πάντα να είναι αντικείμενο πλήρους ιατρικής διερεύνησης και έτσι θεωρούμε, ότι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα είτε χημικά είτε ομοιοπαθητικά, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε περιπτώσεις που έχουν διερευνηθεί ιατρικά πλήρως μέχρι σήμερα, ώστε η όποια σημερινή τους κατάσταση να είναι βέβαιο ότι δεν χρήζει περαιτέρω ιατρικής διερεύνησης.

 


ΤΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ


ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Για την πλήρη κατανόηση σας παραθέτουμε σχετικά σημεία από τον πιο πρόσφατο νόμο της 24ης Αυγούστου 2012, που έγινε για την εναρμόνιση του Ελληνικού νόμου με την Ευρωπαϊκή νομοθεσία:


ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 2

 

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ 1

1. ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ χημικά ή ομοιοπαθητικά φάρμακα χορηγούνται βάσει του νόμου και της δεοντολογίας σε ασθενείς των οποίων η κατάσταση είναι πλήρως διαγνωσμένη και δεν χρήζει περαιτέρω ιατρικής διερεύνησης.
2. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα είναι ομοιοπαθητικά φάρμακα που περιέχουν περισσότερα από ένα συστατικά όπως ο νόμος επιτρέπει.
3. Τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα είναι γαληνικά σκευάσματα της τρέχουσας φαρμακοποιίας.
4. Τα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα διατίθενται με τη μορφή πρώτων υλών ομοιοπαθητικών φαρμάκων και όχι ως τελικό προϊόν.
Με βάση το νόμο τα γαληνικά ή φαρμακοτεχνικά σκευάσματα, είτε χημικά είτε ομοιοπαθητικά, χορηγούνται:
1. ως συνταγογραφούμενα δηλαδή κατόπιν ιατρικής συνταγής για συγκεκριμένο άτομο. Η συνταγή αυτή δίδεται από τον γιατρό στο συγκεκριμένο άτομο που την προσκομίζει στον φαρμακοποιό και περιέχει φαρμακευτικά συστατικά, χημικά ή ομοιοπαθητικά που αναφέρονται στην αντίστοιχη φαρμακοποιία τα οποία είναι κατάλληλα για την αντιμετώπιση του προβλήματος του συγκεκριμένου ατόμου. Την ίδια αυτή συνταγή όμως, αφού την περάσει στο συνταγολόγιο του, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει ο φαρμακοποιός και για άλλο άτομο, όπου ενδείκνυται, δηλαδή ως OTC φαρμακοτεχνικό σκεύασμα, ήτοι σε περιπτώσεις που δεν χρειάζονται ιατρική διερεύνηση, όπως ο νόμος ορίζει και
 2. ως γαληνικά της ισχύουσας φαρμακοποιίας δηλαδή φάρμακα που παρασκευάζονται στο φαρμακείο σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Φαρμακοποιίας και προορίζονται να χορηγηθούν απευθείας στους ασθενείς που προμηθεύονται φάρμακα από το φαρμακείο αυτό.
Μπορεί ο φαρμακοποιός να εντάξει στο συνταγολόγιο του κάθε άλλη συνταγή φαρμακοτεχνικού σκευάσματος χημικού ή ομοιοπαθητικού που αξιοποίησε από άλλες επιστημονικές πηγές ή σύνθεσε ο ίδιος με βάση τις επιστημονικές γνώσεις του και αφού παρασκευάσει αυτό το φαρμακοτεχνικό σκεύασμα να το διαθέσει ο ίδιος από το φαρμακείο του, με τη μορφή του φαρμακοτεχνικού μη συνταγογραφούμενου φαρμάκου, όπως ο νόμος ορίζει, δηλαδή σε περιπτώσεις που δεν χρειάζονται ιατρική διερεύνηση.
Οι ιατρικές συνταγές των ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών σχημάτων που επέλεξε το επιστημονικό επιτελείο της BLESSTIA LTD (OPERATORS, Q.A, Q.P) συνοδεύονται από την επιστημονική τεκμηρίωση τους μέσα από τη χρήση 48 MATERIA MEDICA και 32 REPERTORIES.
H BLESSTIA πραγματοποιεί lege artis και με πιστοποίηση GMP την σύνθεση των φαρμακευτικών συστατικών που περιέχονται στα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα, βάσει της ειδικής συνταγής και τα διαθέτει σε υγρή μορφή ως πρώτη ύλη που δεν προορίζεται για χρήση από τον τελικό καταναλωτή.
Διαθέτει επίσης ταμπλέτες αδρανούς εκδόχου που δεν προορίζονται για χρήση από τον τελικό καταναλωτή, διότι είναι και αυτές πρώτη ύλη για την παρασκευή ομοιοπαθητικού φαρμάκου.
Ο φαρμακοποιός προμηθευόμενος αυτές τις δύο πρώτες ύλες ομοιοπαθητικών φαρμάκων, πραγματοποιεί την φαρμακοτεχνική εργασία της εμβροχής των ταμπλετών του αδρανούς εκδόχου με το υγρό του ομοιοπαθητικού φαρμακευτικού σχήματος και παρασκευάζει το τελικό προϊόν που προορίζεται για τον τελικό καταναλωτή το οποίο και διαθέτει ως ομοιοπαθητικό φαρμακοτεχνικό σκεύασμα, όπως ο νόμος ορίζει, δηλαδή σε περιπτώσεις που δεν χρειάζονται ιατρική διερεύνηση.

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ
Βάσει του νόμου που προαναφέρθηκε, τα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα είναι ομοιοπαθητικά φάρμακα που περιέχουν περισσότερα από ένα συστατικά.
Τα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα αποτελούν σύνθεση ομοιοπαθητικών φαρμάκων, ανήκουν στην κατηγορία των μη συνταγογραφούμενων ομοιοπαθητικών φαρμάκων, καθώς και  στην κατηγορία της συμπληρωματικής ομοιοπαθητικής παρέμβασης, οπότε μπορούν να διατεθούν απευθείας από τον φαρμακοποιό κατά την κρίση και εκτίμηση του, με τον ίδιο τρόπο που εξασκεί αυτήν και για τη χορήγηση των χημικών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων βάσει του νόμου.
Τα  ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα έχουν την ιδιαιτερότητα να περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό ομοιοπαθητικών συστατικών.  Έτσι ο οργανισμός του λήπτη των ομοιοπαθητικών σχημάτων έχει τη δυνατότητα της επιλογής, ανάλογα με τις ανάγκες του.
Τα μη συνταγογραφούμενα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα, μπορούν να χορηγηθούν και από τους ιατρούς όλων των ειδικοτήτων. Με τον τρόπο αυτό ικανοποιείται το παλαιό αίτημα πολλών ιατρών διαφόρων ειδικοτήτων, να χρησιμοποιούν ομοιοπαθητικά φάρμακα των οποίων την υψηλή αποτελεσματικότητα αναγνωρίζουν, χωρίς να είναι αναγκασμένοι να πάρουν ομοιοπαθητική ειδικότητα. Έτσι επέρχεται και η ισότητα των όπλων, διότι όπως ο ομοιοπαθητικός ιατρός μπορεί να συνταγογραφεί χημικά φάρμακα κατά την κρίση του, έτσι και ο αλλοπαθητικός ιατρός κάθε ειδικότητας μπορεί να συνταγογραφεί ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα ανάλογα με την κρίση του.
Οι ιατροί όλων των ειδικοτήτων έχουν τη δυνατότητα, χωρίς να διακόψουν ή να τροποποιήσουν τη χημική ή άλλη θεραπεία που χορηγούν στον ασθενή τους, να του χορηγήσουν παράλληλα το ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό σχήμα της επιλογής τους, ενώ ο οργανισμός του ασθενούς θα έχει τη δυνατότητα να ευεργετηθεί και μάλιστα με άμεσο χρονισμό μεταξύ της ζήτησης για βοήθεια και της προσφοράς.
Τα φάρμακα των ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών σχημάτων έχουν επιλεγεί με βάση την επιστημονική τεκμηρίωση 48 MATERIA MEDICA και 32 REPERTORIES. Με τον τρόπο αυτό η ιδιοσυγκρασιακή προσέγγιση του κάθε φαρμάκου γίνεται από τον ίδιο τον οργανισμό, του οποίου η ιδιοσυγκρασιακή έκφραση καθορίζεται κάθε φορά από τις δικές του ανάγκες.
Πολύ σημαντικό για την ασφαλή  χρήση των ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών σχημάτων είναι να μην παραβλεφθεί σε καμμία περίπτωση η πιθανή ανάγκη ιατρικής διερεύνησης του ασθενούς στον οποίο θα απευθυνθούν. Στο σημείο αυτό ο φαρμακοποιός έχει τη δυνατότητα ως σύμβουλος υγείας, να κάνει την επιλογή και να κατευθύνει σωστά τον ασθενή στον γιατρό της κατάλληλης ειδικότητας.
Αν ο φαρμακοποιός κρίνει ότι ο ασθενής πριν από τη λήψη ενός μη συνταγογραφούμενου ομοιοπαθητικού φαρμακευτικού σχήματος χρειάζεται ειδική ιατρική διερεύνηση, έχει την επιλογή να παραπέμψει τον ασθενή στον ομοιοπαθητικό ιατρό ή στον ιατρό της ειδικότητας που ενδείκνυται. Αν κρίνει ότι δεν χρειάζεται ιατρική διερεύνηση ή ότι έχει γίνει πλήρης πρόσφατη ιατρική διερεύνηση και ο ασθενής είναι διαγνωστικά καλυμμένος, τότε θα του χορηγήσει το κατάλληλο ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό σχήμα. Με τον τρόπο αυτό η χρήση των μη συνταγογραφούμενων ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών σχημάτων γίνεται δεοντολογικά ορθά και με απόλυτη ασφάλεια, ανατίθεται δε στους φυσικούς διαχειριστές της, δηλαδή στους φαρμακοποιούς και τους ιατρούς.

ΤΟ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΟΡΘΟ
Τονίζουμε λοιπόν και πάλι.
Σε καμμία περίπτωση δεν πρέπει να διακόψει ο ασθενής τη λήψη οποιουδήποτε άλλου χημικού ή μη φαρμάκου το οποίο λαμβάνει. Το ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό σχήμα δεν έρχεται να υποκαταστήσει τη χημική ή άλλη θεραπεία που ήδη παίρνει ο ασθενής. Στην περίπτωση των ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών σχημάτων, η ομοιοπαθητική θα δράσει ως συμπληρωματική ιατρική.
Τα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα δεν παρουσιάζουν καμμία απολύτως αντίδραση στα χημικά φάρμακα, ούτε και επηρεάζουν καθόλου τη δράση τους. Το κάθε είδος φαρμάκου έχει διαφορετικό τρόπο δράσης και για αυτό δεν υπάρχει καμμία αλληλεπίδραση, δηλαδή τα ομοιοπαθητικά φάρμακα δεν παρουσιάζουν καμμία απολύτως συνέργεια με οποιοδήποτε χημικό ή άλλο φάρμακο.
Ο ασθενής μπορεί να  πάρει το ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό σχήμα παράλληλα με την οποιαδήποτε άλλη φαρμακευτική αγωγή που λαμβάνει και θα χρησιμοποιήσει το ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό σχήμα ως συμπληρωματική βοήθεια.
 Ο γενικός και αυτονόητος κανόνας σχετικά με την επικοινωνία και συνεργασία γιατρού-ασθενούς ορίζει ότι ο ασθενής πρέπει να ενημερώνει τον θεράποντα ιατρό του για τη λήψη του ομοιοπαθητικού φαρμακευτικού σχήματος, καθώς και για κάθε βελτίωση της υγείας του, ώστε ο ιατρός να την αξιολογεί και αξιοποιεί ανάλογα.
Το ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό σχήμα σύμφωνα με την κλινική εμπειρία αναμένεται να ενισχύσει γενικότερα τον οργανισμό του ασθενούς και ενδέχεται να επιταχυνθεί και να γίνει πιο αποδοτική η παράλληλη χημική θεραπεία.
Μόλις όμως ο ασθενής  διαπιστώσει  βελτίωση της υγείας του, θα πρέπει να ενημερώσει και τον θεράποντα ιατρό που του χορηγεί τη χημική θεραπεία, ώστε να το λάβει και εκείνος υπόψη του και να το εκτιμήσει ανάλογα. Σε καμμία περίπτωση ο ασθενής ή πελάτης σας δεν πρέπει να διακόψει μόνος του τα χημικά φάρμακα που παίρνει, εάν διαπιστώσει βελτίωση.
Η διαδικασία αυτή εναπόκειται στην κρίση του θεράποντα ιατρού και αν ενδείκνυται, ανάλογα με την περίπτωση, πρέπει να γίνει υπεύθυνα, μόνον από τον θεράποντα ιατρό του.

ΟΔΗΓΙΕΣ
Παρενέργειες
Δεν περιγράφονται. Ποτέ δεν αποσύρθηκε ομοιοπαθητικό φάρμακο από την κυκλοφορία, λόγω παρενεργειών ή ανεπιθύμητων ενεργειών.
Δοσολογία
Η δοσολογία του ομοιοπαθητικού φαρμακευτικού σχήματος είναι τρεις ταμπλέτες την ημέρα, που λαμβάνονται από το στόμα με μάσηση, με κατάποση με νερό ή με λιώσιμο υπογλώσσια.
Ειδικές οδηγίες
Κατά τη διάρκεια λήψης του ομοιοπαθητικού φαρμακευτικού σχήματος δεν χρειάζεται να αλλάξει ο πελάτης σας καμμιά από τις καθημερινές ή τις διατροφικές του συνήθειες, π.χ. δεν χρειάζεται να απέχει από τον καφέ.
Είναι λογικό και αυτονόητο ότι, σε περίπτωση που τα συμπτώματα του πελάτη σας μένουν στάσιμα ή επιδεινώνονται, πρέπει να συμβουλευθεί άμεσα τον ιατρό του.
Τα ομοιοπαθητικά φάρμακα χορηγούνται και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά μόνο με ιατρική παρακολούθηση, δηλαδή ως συνταγογραφούμενα, όχι λόγω παρενεργειών ή ανεπιθύμητων ενεργειών, αλλά λόγω των ταχέων μεταβολών του οργανισμού της εγκύου, που απαιτούν συνεχή ιατρική παρακολούθηση, ώστε η ομοιοπαθητική συνταγογραφία  να ακολουθεί αυτές τις μεταβολές και να προσαρμόζεται από τον ιατρό ανάλογα. Για τον λόγο αυτό, δεν υπάρχει ένδειξη των ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών σχημάτων και δεν χρειάζεται να χορηγούνται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, επειδή δεν θα αξιοποιούνται από τον οργανισμό και θα λαμβάνονται άσκοπα.
Τηρώντας όλα τα ανωτέρω καθίσταται η χρήση των ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών σχημάτων απόλυτα ασφαλής για την υγεία του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Τα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα εμφανίζονται με την ονομασία ενός από τα ομοιοπαθητικά φάρμακα που περιέχουν, συνοδευόμενη από έναν αριθμό ο οποίος δηλώνει το σύνολο των ομοιοπαθητικών συστατικών που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σχήμα. Σύμφωνα με το νόμο, η ονομασία πρέπει να είναι μοναδική ώστε να μην υπάρχει περίπτωση σύγχυσης του ομοιοπαθητικού φαρμακευτικού σχήματος με άλλο προϊόν. Για το λόγο αυτό στην πλήρη και αναλυτική ονομασία του προϊόντος περιλαμβάνεται και το όνομα της παραγωγού εταιρείας. Έτσι η πλήρης ονομασία έχει π.χ. ως εξής: BLESSTIA SYNTHESIS ALSTONIA 86
Η ονομασία αυτή δίνει την πλήρη ταυτότητα του ομοιοπαθητικού φαρμακευτικού σχήματος και σημαίνει ότι: είναι προϊόν της εταιρείας BLESSTIA, είναι σύνθεση 86 ομοιοπαθητικών συστατικών, εκ των οποίων το ένα ονομάζεται ALSTONIA. Όλα τα υπόλοιπα στοιχεία του προϊόντος καθώς και ο πλήρης κατάλογος των 86 περιεχομένων ομοιοπαθητικών συστατικών αναγράφονται στην ετικέτα του προϊόντος.